خانه دانلود سریال دانلود تمام قسمت های سریال مانکن

دانلود تمام قسمت های سریال مانکن

دانلود سریال مانکن به صورت یکجا

دانلود تمام قسمت های منتشر شده سریال مانکن

Danlod serial mankan -1080,720,480

دانلود قسمت 1 تا 22 سریال مانکن

دانلود سریال مانکن

کارگردان: حسین سهیلی زاده | ژانر: اجتماعی، درام | سال تولید: 1397 | تاریخ انتشار: سال 1398

بازیگران اصلی سریال مانکن : امیرحسین آرمان ، نازنین بیاتی ، محمدرضا فروتن ، لیندا کیانی ،مریلا زارعی ، شبنم قلیخانی

دانلود قسمت اول سریال مانکن

دانلود قسمت 1مانکن

[دانلود نسخه 1080p BluRay با حجم 3.43 گیگابایت – 7.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p HQ با حجم 1.2 گیگابایت – 6.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p با حجم 895 مگابایت – 5.000 تومان]

[دانلود نسخه 720p با حجم 460 مگابایت – 4.500 تومان]

[دانلود نسخه 480p با حجم 317 مگابایت – 4.000 تومان]

*******************************************

دانلود قسمت دوم سریال مانکن

دانلود قسمت 2 مانکن

[دانلود نسخه 1080p BluRay با حجم 3.89 گیگابایت – 7.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p HQ با حجم 1.37 گیگابایت – 6.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p با حجم 1016 مگابایت – 5.000 تومان]

[دانلود نسخه 720p با حجم 522 مگابایت – 4.500 تومان]

[دانلود نسخه 480p با حجم 359 مگابایت – 4.000 تومان]

*******************************************

دانلود قسمت سوم سریال مانکن

دانلود قسمت 3 سریال مانکن

[دانلود نسخه 1080p BluRay با حجم 3.81 گیگابایت – 7.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p HQ با حجم 1.34 گیگابایت – 6.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p با حجم 995 مگابایت – 5.000 تومان]

[دانلود نسخه 720p با حجم 513 مگابایت – 4.500 تومان]

[دانلود نسخه 480p با حجم 353 مگابایت – 4.000 تومان]

*******************************************

دانلود قسمت چهارم سریال مانکن

دانلود قسمت 4 سریال مانکن

[دانلود نسخه 1080p BluRay با حجم 4.02 گیگابایت – 7.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p HQ با حجم 1.99 گیگابایت – 6.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p با حجم 864 مگابایت – 5.000 تومان]

[دانلود نسخه 720p با حجم 537 مگابایت – 4.500 تومان]

[دانلود نسخه 480p با حجم 349 مگابایت – 4.000 تومان]

*******************************************

دانلود قسمت پنجم سریال مانکن

دانلود قسمت 5 سریال مانکن

[دانلود نسخه 1080p BluRay با حجم 3.78 گیگابایت – 7.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p HQ با حجم 1.33 گیگابایت – 6.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p با حجم 987 مگابایت – 5.000 تومان]

[دانلود نسخه 720p با حجم 542 مگابایت – 4.500 تومان]

[دانلود نسخه 480p با حجم 348 مگابایت – 4.000 تومان]

*******************************************

دانلود قسمت ششم سریال مانکن

دانلود قسمت 6 سریال مانکن

[دانلود نسخه 1080p BluRay با حجم 3.92 گیگابایت – 7.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p HQ با حجم 1.93 گیگابایت – 6.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p با حجم 827 مگابایت – 5.000 تومان]

[دانلود نسخه 720p با حجم 513 مگابایت – 4.500 تومان]

[دانلود نسخه 480p با حجم 332 مگابایت – 4.000 تومان]

*******************************************

دانلود قسمت هفتم سریال مانکن

دانلود قسمت 7 سریال مانکن

[دانلود نسخه 1080p BluRay با حجم 4.28 گیگابایت – 7.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p HQ با حجم 1.84 گیگابایت – 6.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p با حجم 808 مگابایت – 5.000 تومان]

[دانلود نسخه 720p با حجم 496 مگابایت – 4.500 تومان]

[دانلود نسخه 480p با حجم 318 مگابایت – 4.000 تومان]

*******************************************

دانلود قسمت هشتم سریال مانکن

دانلود قسمت 8 سریال مانکن

[دانلود نسخه 1080p BluRay با حجم 3.6 گیگابایت – 7.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p HQ با حجم 1.76 گیگابایت – 6.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p با حجم 766 مگابایت – 5.000 تومان]

[دانلود نسخه 720p با حجم 476 مگابایت – 4.500 تومان]

[دانلود نسخه 480p با حجم 304 مگابایت – 4.000 تومان]

*******************************************

دانلود قسمت نهم سریال مانکن

دانلود قسمت 9 سریال مانکن

[دانلود نسخه 1080p BluRay با حجم 3.64 گیگابایت – 7.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p HQ با حجم 1.78 گیگابایت – 6.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p با حجم 773 مگابایت – 5.000 تومان]

[دانلود نسخه 720p با حجم 481 مگابایت – 4.500 تومان]

[دانلود نسخه 480p با حجم 314 مگابایت – 4.000 تومان]

*******************************************

دانلود قسمت دهم سریال مانکن

دانلود قسمت 10 سریال مانکن

[دانلود نسخه 1080p BluRay با حجم 3.78 گیگابایت – 7.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p HQ با حجم 1.86 گیگابایت – 6.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p با حجم 801 مگابایت – 5.000 تومان]

[دانلود نسخه 720p با حجم 499 مگابایت – 4.500 تومان]

[دانلود نسخه 480p با حجم 325 مگابایت – 4.000 تومان]

*******************************************

دانلود قسمت یازدهم سریال مانکن

دانلود قسمت 11 سریال مانکن

[دانلود نسخه 1080p BluRay با حجم 3.71 گیگابایت – 7.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p HQ با حجم 1.83 گیگابایت – 6.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p با حجم 786 مگابایت – 5.000 تومان]

[دانلود نسخه 720p با حجم 487 مگابایت – 4.500 تومان]

[دانلود نسخه 480p با حجم 318 مگابایت – 4.000 تومان]

*******************************************

دانلود قسمت دوازدهم سریال مانکن

دانلود قسمت 12 سریال مانکن

[دانلود نسخه 1080p BluRay با حجم 3.57 گیگابایت – 7.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p HQ با حجم 1.81 گیگابایت – 6.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p با حجم 781 مگابایت – 5.000 تومان]

[دانلود نسخه 720p با حجم 485 مگابایت – 4.500 تومان]

[دانلود نسخه 480p با حجم 310 مگابایت – 4.000 تومان]

*******************************************

دانلود قسمت سیزدهم سریال مانکن

دانلود قسمت 13 سریال مانکن

[دانلود نسخه 1080p BluRay با حجم 3.82 گیگابایت – 7.000 تومان]

انلود نسخه 1080p HQ با حجم 1.88 گیگابایت – 6.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p با حجم 809 مگابایت – 5.000 تومان]

[دانلود نسخه 720p با حجم 503 مگابایت – 4.500 تومان]

[دانلود نسخه 480p با حجم 321 مگابایت – 4.000 تومان]

*******************************************

دانلود قسمت چهاردهم سریال مانکن

دانلود قسمت 14 سریال مانکن

[دانلود نسخه 1080p BluRay با حجم 3.53 گیگابایت – 7.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p HQ با حجم 1.44 گیگابایت – 6.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p با حجم 773 مگابایت – 5.000 تومان]

[دانلود نسخه 720p با حجم 481 مگابایت – 4.500 تومان]

[دانلود نسخه 480p با حجم 313 مگابایت – 4.000 تومان]

*******************************************

دانلود قسمت پانزدهم سریال مانکن

دانلود قسمت 15 سریال مانکن

[دانلود نسخه 1080p BluRay با حجم 3.53 گیگابایت – 7.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p HQ با حجم 1.8 گیگابایت – 6.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p با حجم 774 مگابایت – 5.000 تومان]

[دانلود نسخه 720p با حجم 482 مگابایت – 4.500 تومان]

[دانلود نسخه 480p با حجم 314 مگابایت – 4.000 تومان]

*******************************************

دانلود قسمت شانزدهم سریال مانکن

دانلود قسمت 16 سریال مانکن

[دانلود نسخه 1080p BluRay با حجم 3.45 گیگابایت – 7.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p HQ با حجم 1.77 گیگابایت – 6.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p با حجم 765 مگابایت – 5.000 تومان]

[دانلود نسخه 720p با حجم 476 مگابایت – 4.500 تومان]

[دانلود نسخه 480p با حجم 304 مگابایت – 4.000 تومان]

*******************************************

دانلود قسمت هفدهم سریال مانکن

دانلود قسمت 17 سریال مانکن

[دانلود نسخه 1080p BluRay با حجم 3.46 گیگابایت – 7.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p HQ با حجم 1.77 گیگابایت – 6.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p با حجم 766 مگابایت – 5.000 تومان]

[دانلود نسخه 720p با حجم 481 مگابایت – 4.500 تومان]

[دانلود نسخه 480p با حجم 305 مگابایت – 4.000 تومان]

*******************************************

دانلود قسمت هجدهم سریال مانکن

دانلود قسمت 18 سریال مانکن

[دانلود نسخه 1080p BluRay با حجم 3.53 گیگابایت – 7.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p HQ با حجم 1.79 گیگابایت – 6.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p با حجم 772 مگابایت – 5.000 تومان]

[دانلود نسخه 720p با حجم 481 مگابایت – 4.500 تومان]

[دانلود نسخه 480p با حجم 313 مگابایت – 4.000 تومان]

*******************************************

دانلود قسمت نوزدهم سریال مانکن

دانلود قسمت 19 سریال مانکن

[دانلود نسخه 1080p BluRay با حجم 4.02 گیگابایت – 7.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p HQ با حجم 1.98 گیگابایت – 6.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p با حجم 856 مگابایت – 5.000 تومان]

[دانلود نسخه 720p با حجم 533 مگابایت – 4.500 تومان]

[دانلود نسخه 480p با حجم 348 مگابایت – 4.000 تومان]

*******************************************

دانلود قسمت بیستم سریال مانکن

دانلود قسمت 20 سریال مانکن

[دانلود نسخه 1080p BluRay با حجم 3.95 گیگابایت – 7.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p HQ با حجم 2.01 گیگابایت – 6.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p با حجم 873 مگابایت – 5.000 تومان]

[دانلود نسخه 720p با حجم 543 مگابایت – 4.500 تومان]

[دانلود نسخه 480p با حجم 354 مگابایت – 4.000 تومان]

*******************************************

دانلود قسمت بیست ویکم سریال مانکن

دانلود قسمت 21 سریال مانکن

[دانلود نسخه 1080p BluRay با حجم 3.94 گیگابایت – 7.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p HQ با حجم 2.02 گیگابایت – 6.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p با حجم 870 مگابایت – 5.000 تومان]

[دانلود نسخه 720p با حجم 541 مگابایت – 4.500 تومان]

[دانلود نسخه 480p با حجم 353 مگابایت – 4.000 تومان]

دانلود رایگان سریال مانکن 

**************************************************

دانلود قسمت بیست و دوم  22 سریال مانکن 

[دانلود نسخه 1080p BluRay با حجم 3.94 گیگابایت – 7.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p HQ با حجم 2.02 گیگابایت – 6.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p با حجم 870 مگابایت – 5.000 تومان]

[دانلود نسخه 720p با حجم 541 مگابایت – 4.500 تومان]

[دانلود نسخه 480p با حجم 353 مگابایت – 4.000 تومان]

**************************************

دانلود قسمت23 سریال مانکن

[دانلود نسخه 1080p BluRay با حجم 3.94 گیگابایت – 7.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p HQ با حجم 2.02 گیگابایت – 6.000 تومان]

انلود نسخه 1080p با حجم 870 مگابایت – 5.000 تومان]

[دانلود نسخه 720p با حجم 541 مگابایت – 4.500 تومان]

[دانلود نسخه 480p با حجم 353 مگابایت – 4.000 تومان]

**********************

دانلود قانونی قسمت بیست و چهارم  سریال مانکن

[دانلود نسخه 1080p BluRay با حجم 3.94 گیگابایت – 7.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p HQ با حجم 2.02 گیگابایت – 6.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p با حجم 870 مگابایت – 5.000 تومان]

[دانلود نسخه 720p با حجم 541 مگابایت – 4.500 تومان]

[دانلود نسخه 480p با حجم 353 مگابایت – 4.000 تومان]

دانلود قسمت 25 سریال مانکن  

[دانلود نسخه 1080p BluRay با حجم 3.94 گیگابایت – 7.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p HQ با حجم 2.02 گیگابایت – 6.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p با حجم 870 مگابایت – 5.000 تومان]

[دانلود نسخه 720p با حجم 541 مگابایت – 4.500 تومان]

[دانلود نسخه 480p با حجم 353 مگابایت – 4.000 تومان]

**********************

دانلود قانونی قسمت بیست و ششم  سریال مانکن

Danlod Serial Mankan Ghesmate 26

[دانلود نسخه 1080p BluRay با حجم 3.64 گیگابایت – 7.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p HQ با حجم 1.85 گیگابایت – 6.000 تومان]

[دانلود نسخه 1080p با حجم800 مگابایت – 5.000 تومان]

[دانلود نسخه 720p با حجم 498 مگابایت – 4.500 تومان]

[دانلود نسخه 480p با حجم 324 مگابایت – 4.000 تومان]

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

2020/02/08 134 views بدون دیدگاه دانلود سریال
دیدگاه خود را بگذارید
نظر شما پس از تایید مدیریت درج خواهد شد